اتصل بنا
RF مضخة ذات ريشة الدفاعة المرنة

RF مضخة ذات ريشة الدفاعة المرنة

طلب معلومات

RF مضخة ذات ريشة الدفاعة المرنة

The RF pump is a flexible impeller pump. Due to the design, these pumps are reversible, self-priming and can suck from a maximum height of 5 meters. This type of pump is designed to pump products of both low and high viscosity as well as products containing particles or gases.

The main applications are transfer of dairy products, edible oils, wine and beverages in general.

طلب معلومات

RF مضخة ذات ريشة الدفاعة المرنة

مبادئ التشغيل

Due to the eccentric shape of the pump housing, a vacuum is created in the suction side that enlarges the volume between the blades and this causes the product suction.
The rotor is spinning and the product is carried from the suction side to that of delivery. Due to the eccentric shape of the pump housing, in the discharge side the blades bend, reducing the volume between them and causing the discharge of the product.

التصميمو المميزات

Bare shaft or close-coupled construction.
Reversible and self-priming pump.
Machined investment casting casing.
Double flat drive of the impeller.
External single mechanical seal.
Easy maintenance.

مواد

Steel parts in contact with the product Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Other steel parts Stainless steel AISI 304 (1.4301)
Lantern and bearing support GG-22
Impeller CR (Neoprene)
Gaskets in contact with the product NBR

Mechanical seal:
Rotary part Carbon (C)
Stationary part Ceramic (Cer)
Gasket NBR

Surface finish:
Internal Bright polish Ra<0,8 μm
External Matt

Connections: DIN 11851
CLAMP
SMS
(other connections available on request)

اختيارات

SiC/SiC or SiC/C mechanical seals.
Food-grade neoprene impeller (BfR).
Other types of connections.
Motors with other protections.
1000 rpm motors.
Electric panel with 10 m cable.
Stainless steel trolley.

الوثائق

مبادئ التشغيل
Due to the eccentric shape of the pump housing, a vacuum is created in the suction side that enlarges the volume between the blades and this causes the product suction.
The rotor is spinning and the product is carried from the suction side to that of delivery. Due to the eccentric shape of the pump housing, in the discharge side the blades bend, reducing the volume between them and causing the discharge of the product.
مواد and اختيارات

Steel parts in contact with the product Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Other steel parts Stainless steel AISI 304 (1.4301)
Lantern and bearing support GG-22
Impeller CR (Neoprene)
Gaskets in contact with the product NBR

Mechanical seal:
Rotary part Carbon (C)
Stationary part Ceramic (Cer)
Gasket NBR

Surface finish:
Internal Bright polish Ra<0,8 μm
External Matt

Connections: DIN 11851
CLAMP
SMS
(other connections available on request)

SiC/SiC or SiC/C mechanical seals.
Food-grade neoprene impeller (BfR).
Other types of connections.
Motors with other protections.
1000 rpm motors.
Electric panel with 10 m cable.
Stainless steel trolley.

الوثائق
وثيقة رقم FT.RF.4_ES.pdf
Title Bomba de Rodete Flexible RF
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba RF es una bomba de rodete flexible. Debido a su diseño tiene la capacidad de ser reversible y autoaspirante, llegando a poder aspirar de una altura máxima de 5 metros.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_EN.pdf
Title Flexible Impeller Pump RF
نوع الملف .pdf
ملخص The RF pump is a flexible impeller pump. Due to the design, these pumps are reversible and self-priming and can suction from a maximum height of 5 meters.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_FR.pdf
Title Pompe à Impulseur Flexible RF
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe RF est une pompe à impulseur flexible. Elle a été conçue avec un pouvoir d’aspiration qui permet d’aspirer en négatif jusqu’à 5 mètres.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_IT.pdf
Title Pompa a Girante Flessibile RF
نوع الملف .pdf
ملخص La pompa RF è una pompa a girante flessibile. Dovuto al suo disegno ha la capacità di essere autoadescante, arrivando a poter aspirare da una altezza massima di 5 metri.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_DE.pdf
Title Impellerpumpe RF
نوع الملف .pdf
ملخص Die RF Pumpe ist eine Impellerpumpe. Dieser Pumpentyp ist eine selbstansaugende Verdrängerpumpe mit einer maximalen Saughöhe von 5m.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_RU.pdf
Title Насос с Гибким Импеллером RF
نوع الملف .pdf
ملخص Насос RF представляет собой реверсивный насос с гибкой крыльчаткой. Эффект самовсасывания достигается благодаря конструкции насоса, максимальная глубина самовсасывания - 5 метров.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_DA.pdf
Title Fleksible Impellerpumper RF
نوع الملف .pdf
ملخص RF pumpen er en fleksibel impellerpumpe. Grundet dens konstruktion, er denne pumpetype reversibel og selvansugende, og kan løfte helt op til 5 meter.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_SW
Title Impellerpump - Självsugande RF
نوع الملف .pdf
ملخص En allroundpump med ett brett användningsområde. RF pumpen har en flexibel gummi-impeller vilket gör den självsugande upp till 5 m.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_CN
Title 柔性叶轮泵 RF
نوع الملف .pdf
ملخص RF泵是柔性叶轮泵,由于这种特殊设计,该泵可以反转和自吸的功能,最大吸程达 到5米。此类型泵可用来输送低、高粘度的产品,甚至含有颗粒或气体的产品。
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00ES_revG
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO RF Sanitaria
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba RF.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00EN_RevG
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS RF Sanitary
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information about the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the RF pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00FR_revG
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET DE MAINTENANCE RF Sanitaire
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel contient de l’information concernant la reception, l’installation, l’opération, le montage, le démontage et la maintenance pour la pompe RF.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00DE_revG
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG PUMPE RF
نوع الملف .pdf
ملخص Die Impellerpumpen mit flexiblem Laufrad gehören zur Produktreihe der Rotationspumpen von INOXPA.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00PO_revG
Title INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA RF
نوع الملف .pdf
ملخص Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące odbioru, instalacji, użytkowania, montażu, demontażu oraz konserwacji pompy wirnikowej typu RF z elastycznym wirnikiem.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00RU_revG
Title ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСОС С ГИБКИМ ИМПЕЛЛЕРОМ RF
نوع الملف .pdf
ملخص Насос RF является одним из серии насосов INOXPA с гибким импеллером.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 650.RF.rar
Title 650.RF.rar
نوع الملف .rar
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 900 rpm 50 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 1500 rpm 50 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 1200 rpm 60 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 1800 rpm 60 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail