اتصل بنا

تحميل » صمامات فراشة

صمام فراشة  4800

صمام-فراشة-4800

Double Butterfly Valve LBV

double-butterfly-valve-lbv
وثيقة رقم FT.V.Mariposa 4800.3_ES
Title Válvula de Mariposa 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Las válvulas de mariposa, de accionamiento manual o automático, se pueden utilizar en la mayoría de aplicaciones de productos líquidos en las industrias alimentaria, farmacéutica y química.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Butterfly valve 4800.3_EN
Title Butterfly Valve 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Butterfly valves, whether manually or automatically operated, can be used in most liquid product applications in the food-processing, pharmaceutical and chemical industries.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Butterfly valve 4800.3_USA
Title Butterfly Valve 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Butterfly valves, whether manually or automatically operated, can be used in most liquid product applications in the food-processing, pharmaceutical and chemical industries.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Vanne Papillon 4800.3_FR
Title Vanne Papillon 4800
نوع الملف .pdf
ملخص La vanne papillon, manuelle ou automatique peut être utilisée dans la plupart des applications de produits liquides dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Valvola a Farfalla 4800.3_ IT
Title Valvola a Farfalla 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Le valvole a farfalla, ad azionamento manuale o automatico, si possono utilizzare nella maggior parte delle applicazioni di prodotti liquidi nelle industrie alimentari, farmaceutiche e chimiche.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Scheibenventil 4800.3_DE
Title Scheibenventil 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Manuell oder automatisch angetriebene Scheibenventile werden in den meisten Fluidprozessen in der Lebensmittel, der pharmazeutischen und der chemischen Industrie eingesetzt.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Butterfly valve 4800.3_FI
Title Läppäventtiilit 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Venttiili voidaan varustaa erilaisilla käsihahvoilla tai toimilaitteilla. Pääasialliset käyttökohteet ovat elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuus
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Butterfly valve 4800.3_RU
Title Затвор Дисковый 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Дисковые затворы ручного или автоматического управления широко используются в приложениях пищевой, косметической, фармацевтической и химической промышленностей.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Butterfly valve 4800.3_CN
Title 焊接式蝶阀
نوع الملف .pdf
ملخص 关于蝶阀, 无论是手动控制还是气动控制,都能应用在食品加工、制药和化 工等绝大部分液态产品的应用中。
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Butterflyventil 4800.3_DA
Title Butterflyventil 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Butterflyventiler, enten manuelle eller automatiske, kan anvendes i de fleste flydende processer indenfor føde- og drikkevare industrien samt farmaceutisk og kemisk industri.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00ES_revG
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO VÁLVULA DE MARIPOSA 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual de instrucciones contiene aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00EN_revG
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS BUTTERFLY VALVE 4800
نوع الملف .pdf
ملخص This instruction manual contains the basic instructions that must be followed during installation, commissioning and maintenance work.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00FR_revG
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET DE MAINTENANCE VANNE PAPILLON 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel d’instructions contient les indications de base à appliquer pendant l’installation, la mise en service et l’entretien.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00IT_revG
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE VALVOLA A FARFALLA 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Il presente manuale di istruzioni contiene le indicazioni base che si dovranno rispettare durante l'installazione, messa in marcia e manutenzione.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00PT_revG
Title INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO VÁLVULA DE BORBOLETA
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual de instruções contém as indicações básicas que deverão ser cumpridas durante a instalação, colocação em funcionamento e manutenção.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00DE_revG
Title INSTALLATIONSANLEITUNG, SERVICE UND INSTANDHALTUNG SCHEIBENVENTIL 4800
نوع الملف .pdf
ملخص Diese Betriebsanleitung enthält die grundlegenden Anweisungen, die bei der Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung zu beachten sind.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.001.30.00RU
Title ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم C.V48.ES_EN-FR-0215
Title Válvula Mariposa, Butterfly Valve, Vanne Papillon
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_ES
Title Válvula de Doble Mariposa LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Las válvulas de doble mariposa se pueden utilizar en la mayoría de aplicaciones de productos líquidos en las industrias alimentaria, farmacéutica y química.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_EN
Title Double Butterfly Valve LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Double butterfly valves can be used in most liquid product applications in the food-processing, pharmaceutical and chemical industries.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_FR
Title Vanne Papillon Double LBV
نوع الملف .pdf
ملخص La vanne papillon double peut être utilisée dans la plupart des applications de produits liquides dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_DE
Title Doppelklappenventil LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Doppelabsperrklappen können in den meisten Anwendungen für flüssige Produkte in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie eingesetzt werden.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_IT
Title Valvola a Doppia Farfalla LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Le valvole a doppia farfalla si possono utilizzare nella maggior parte delle applicazioni sui prodotti liquidi nelle industrie alimentari, farmaceutiche e chimiche.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_RU
Title Двойной Дисковый Затвор LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Двойные дисковые затворы широко используются в процессах пищевой, косметической, фармацевтической и химической промышленностей.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.LBV.2_CN
Title 双密封蝶阀 LBV
نوع الملف .pdf
ملخص D气动执行的双密封蝶阀,可广泛适用于食品饮料,啤酒,制药,和化工等相关流体 的领域。LBV(防泄漏蝶阀)阀可简单安全的将两种液体分开,避免由于 密封垫损 坏发生泄漏的风险。它通常被使用在需要在同一点位(不是阀阵), 安全地将产品 与CIP分开;或者在阀阵的末端(如CIP回流),或CIP液体(通过清洗球)进入罐子 时。
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.006.30.00ES_revC
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO VÁLVULA DE DOBLE MARIPOSA LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual de instrucciones contiene aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.006.30.00EN_revC
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS DOUBLE BUTTERFLY VALVE LBV
نوع الملف .pdf
ملخص This instruction manual contains basic indications which should be fulfilled during the installation, start-up, and maintenance of this product.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 10.006.30.00FR_revC
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET DE MAINTENANCE VANNE PAPILLON DOUBLE LBV
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel d’instructions contient les indications de base à respecter pendant l’installation, la mise en service et l'entretien.
  Download
 • E-mail

مقاطع فيديو

عرض على الانترنت لجميع مقاطع الفيديو المتاحة لمجموعة واسعة من لمنتجات إنوكسبا


View more