اتصل بنا

تحميل » المضخات

مضخات الطرد المركزي برولاك اتش سي بي PROLAC HCP

مضخات-الطرد-المركزي-برولاك-اتش-سي-بي-prolac-hcp

مضخات الطرد المركزي برولاك اتش سي بي لمياه الحقن  PROLAC HCP-WFI

مضخات-الطرد-المركزي-برولاك-اتش-سي-بي-لمياه-الحقن-prolac-hcp-wfi

مضخات الطرد المركزي هاي جينوكس HYGINOX SE

مضخات-الطرد-المركزي-هاي-جينوكس-hyginox-se

مضخات الطرد المركزي استامبينوكس اي أف أي ESTAMPINOX EFI

مضخات-الطرد-المركزي-استامبينوكس-اي-أف-أي-estampinox-efi

مضخات الطرد المركزي ذاتية التحضير أسبير ASPIR

مضخات-الطرد-المركزي-ذاتية-التحضير-أسبير-aspir

مضخة اذاحة ذات الفص الدوار أس ال أر SLR

مضخة-اذاحة-ذات-الفص-الدوار-أس-ال-أر-slr

مضخة الأزاحة التقدمية كايبر KIBER KS

مضخة-الأزاحة-التقدمية-كايبر-kiber-ks

مضخة الأزاحة التقدمية كايبر KIBER KSF

مضخة-الأزاحة-التقدمية-كايبر-kiber-ksf

مضخة الأزاحة التقدمية كايبر KIBER KST

مضخة-الأزاحة-التقدمية-كايبر-kiber-kst

مضخة الأزاحة التقدمية كايبر KIBER KSFT

مضخة-الأزاحة-التقدمية-كايبر-kiber-ksft

مضخة ذات ريشة الدفاعة المرنة RF

مضخة-ذات-ريشة-الدفاعة-المرنة-rf
وثيقة رقم FT.HCP.2_ES
Title Bomba Centrífuga Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Por su selección de materiales y diseño la PROLAC HCP, certificada EHEDG, es adecuada en aplicaciones donde se requiera un alto nivel de higiene, un trato delicado del producto y resistencia química.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_EN
Title Centrifugal Pump Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Due to the choice of materials and its design, PROLAC HCP is appropriate for applications requiring a high level of hygiene, gentle handling of the product and resistance to chemical agents.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_FR
Title Pompe Centrifuge Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Par sa conception et ces choix de matériaux, la pompe PROLAC HCP est particulièrement adaptée au transfert des fluides qui requièrent un haut niveau d'hygiène
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_IT
Title Pompa Centrifuga Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Per la selezione dei materiali e il disegno la PROLAC HCP è adeguata per applicazioni dove si richieda un alto livello di igiene, un trattamento delicato del prodotto e una resistenza chimica.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_DE
Title Kreiselpumpe Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Aufgrund der verwendeten Materialen und des speziellen Designs eignet sich die PROLAC HCP für Anwendungsbereiche, bei denen ein hoher Grad an Hygiene, eine schonende Produktbehandlung sowie chemische Beständigkeit gefordert sind
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_DA
Title Centrifugalpumpe Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص På grund af valget af materialer og konstruktion, er PROLAC HCP velegnet til anvendelser, der kræver en høj grad af hygiejne, skånsom håndtering af produktet og høj virkningsgrad
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_SW
Title Centrifugalpump Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Angående valet av material och pumpens design, så är PROLAC HCP utmärkt för applikationer som kräver en hög grad av hygien, varsam behandling av produkten och har motstånd mot kemiska reaktioner
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_RU
Title Центробежный Насос PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Принимая в внимание конструкцию и материалы исполнения, центробежный насос PROLAC HCP является оптимальным насосом для процессов, требующих высокого уровня гигиены, деликатного обращения с продуктами и стойкости к химическим реагентам.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_ES
Title Prolac HCP-WFI: Bombas centrífugas para aplicaciones farmacéuticas
نوع الملف .pdf
ملخص Tomando como base las bombas centrífugas HCP se ha creado la opción HCP-WFI, que añade a la Prolac HCP las opciones más utilizadas en las aplicaciones farmacéuticas.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_EN
Title Prolac HCP-WFI: Centrifugal pumps for pharmaceutical applications
نوع الملف .pdf
ملخص Using the HCP centrifugal pumps as a base, we have designed the HCP-WFI model, which adds the most popular options in pharmaceutical applications to the Prolac HCP pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_FR
Title Prolac HCP-WFI: Pompes centrifuges pour applications pharmaceutiques
نوع الملف .pdf
ملخص La version HCP-WFI a été créée à partirdes pompes centrifuges HCP et apporte à la Prolac HCP-WFI, les options les plus demandées dans les applications pharmaceutiques.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_IT
Title Prolac HCP-WFI: Pompe centrifughe per applicazioni farmaceutiche
نوع الملف .pdf
ملخص Partendo dalla base delle pompe centrifughe sanitarie Prolac HCP, è stata creata la variante HCP-WFI, che aggiunge alla pompa centrifuga Prolac HCP le opzioni più utilizzate nelle applicazioni farmaceutiche.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_RU
Title Prolac HCP-WFI: Центробежные насосы для фармацевтического применения
نوع الملف .pdf
ملخص На основе центробежных насосов HCP разработана версия HCP-WFI c опциями, наиболее часто использующимися в фармацевтическом производстве.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information regarding the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the PROLAC HCP pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D’ENTRETIEN PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel contient des informations sur la réception, l'installation, l'utilisation, le montage, le démontage et l'entretien de la pompe PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01IT
Title ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Il presente manuale contiene informazioni sul ricevimento, l'installazione, il funzionamento, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione della pompa PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01PT
Title INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO PROLAC HCP INOXPA,
نوع الملف .pdf
ملخص A PROLAC HCP é uma bomba centrífuga monobloco de conceção higiénica adequada para ser usada na indústria láctea, de bebidas e alimentar em geral.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über Empfang, Installation, Betrieb, Zusammenbau, Zerlegung und Wartung der Pumpe PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01RU
Title Паспорт / инструкция по эксплуатации Насос центробежный PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص PROLAC HCP – это семейство центробежных насосов с гигиеническим дизайном, подходящих для использования в производстве молочных продуктов, напитков и прочих областях пищевой промышленности.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.12.0051
Title CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Área de selección / Performance chart
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_ES
Title Prolac HCP-WFI: Bombas centrífugas para aplicaciones farmacéuticas
نوع الملف .pdf
ملخص Tomando como base las bombas centrífugas HCP se ha creado la opción HCP-WFI, que añade a la Prolac HCP las opciones más utilizadas en las aplicaciones farmacéuticas.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_EN
Title Prolac HCP-WFI: Centrifugal pumps for pharmaceutical applications
نوع الملف .pdf
ملخص Using the HCP centrifugal pumps as a base, we have designed the HCP-WFI model, which adds the most popular options in pharmaceutical applications to the Prolac HCP pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_FR
Title Prolac HCP-WFI: Pompes centrifuges pour applications pharmaceutiques
نوع الملف .pdf
ملخص La version HCP-WFI a été créée à partirdes pompes centrifuges HCP et apporte à la Prolac HCP-WFI, les options les plus demandées dans les applications pharmaceutiques.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_IT
Title Prolac HCP-WFI: Pompe centrifughe per applicazioni farmaceutiche
نوع الملف .pdf
ملخص Partendo dalla base delle pompe centrifughe sanitarie Prolac HCP, è stata creata la variante HCP-WFI, che aggiunge alla pompa centrifuga Prolac HCP le opzioni più utilizzate nelle applicazioni farmaceutiche.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_RU
Title Prolac HCP-WFI: Центробежные насосы для фармацевтического применения
نوع الملف .pdf
ملخص На основе центробежных насосов HCP разработана версия HCP-WFI c опциями, наиболее часто использующимися в фармацевтическом производстве.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information regarding the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the PROLAC HCP pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D’ENTRETIEN PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel contient des informations sur la réception, l'installation, l'utilisation, le montage, le démontage et l'entretien de la pompe PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01IT
Title ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Il presente manuale contiene informazioni sul ricevimento, l'installazione, il funzionamento, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione della pompa PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über Empfang, Installation, Betrieb, Zusammenbau, Zerlegung und Wartung der Pumpe PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01PT
Title INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO PROLAC HCP INOXPA
نوع الملف .pdf
ملخص A PROLAC HCP é uma bomba centrífuga monobloco de conceção higiénica adequada para ser usada na indústria láctea, de bebidas e alimentar em geral.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01RU
Title Паспорт / инструкция по эксплуатации Насос центробежный PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص PROLAC HCP – это семейство центробежных насосов с гигиеническим дизайном, подходящих для использования в производстве молочных продуктов, напитков и прочих областях пищевой промышленности.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_ES
Title Bomba Centrífuga HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص Debido a su diseño sanitario y económico, la bomba centrífuga Hyginox SE es especialmente indicada como bomba principal en los procesos de la industria láctea, de bebidas, así como en la industria farmacéutica y cosmética.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_EN
Title Centrifugal Pump HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص The sanitary and cost-efficient design of the Hyginox SE centrifugal pump makes it particularly suitable as main process pump in the dairy, beverage, pharmaceutical and cosmetic industries.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_FR
Title Pompe Centrifuge Hyginox SE
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe centrifuge Hyginox SE est spécialement indiquée pour être utilisée comme pompe principale dans les processus de l’industrie laitière, de boissons et dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_IT
Title Pompa Centrifuga Hyginox SE
نوع الملف .pdf
ملخص Hyginox SE è una gamma di pompe centrifughe monoblocco di disegno sanitario, compato ed efficente
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_DE
Title Kreiselpumpe Hyginox SE
نوع الملف pdf
ملخص Aufgrund ihres wirtschaftlichen und sanitären Designs eignets sich die Zentrifugenpumpe Hyginox SE für einen Einsatz als Hauptpumpe
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_DA
Title Centrifugalpumpe Hyginox SE
نوع الملف .pdf
ملخص Pumpen er sanitær og er med et meget økonomisk design, velegnet til generelle installationer i mejerier, føde- og drikkevareindustri, farmaceutisk samt kemisk industri.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGINOXSE.3_RU
Title Центробежный Насос HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص Насос PROLAC HCP представляет собой моноблочный центробежный насос санитарного исполнения.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HYGGINOXSE.3_CN
Title 卫生级离心泵 HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص SE 系列离心泵是符合卫生级标的准高效离心泵,主要作为过程泵在乳制品,啤酒,制 药和化妆品行业使用。
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05ES
Title INSTRUCCIONE S DE INSTALACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOMBA HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص La HYGINOX SE es una bomba centrífuga mono-bloc de diseño higiénico adecuada para su uso en la industria láctea, de bebidas y alimentaria en general.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND, MAINTENANCE INSTRUCTIONS HYGINOX SE PUMP
نوع الملف .pdf
ملخص HYGINOX SE is a range of close-coupled centrifugal pumps with hygienic design, suitable for use in the dairy, beverage, and food industry in general.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D’ENTRETIEN HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص La HYGINOX SE est une pompe centrifuge monobloc à conception hygiénique prévue pour une utilisation dans l'industrie laitière, des boissons et alimentaire en général.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05PT
Title INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص A HYGINOX SE é uma bomba centrífuga monobloco de conceção higiénica adequada para ser usada na indústria láctea, de bebidas e alimentar em geral.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص Die HYGINOX SE ist eine Monoblock-Kreiselpumpe mit hygienegerechter Bauweise, die für den Einsatz in der Milchwirtschaft, der Getränkeindustrie sowie ganz allgemein in der Lebensmittelindustrie geeignet ist
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05BU
Title ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص HYGINOX SEе центробежна помпа, моноблок, конструирана при съответните хигиенни изисквания за използване в млечната промишленост, производство на напитки и в хранителната промишленост като цяло
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.30.05RU
Title ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ HYGINOX SE
نوع الملف .pdf
ملخص Насосы HYGINOX SE это ряд моноблочных центробежных насосов санитарного исполнения, предназначенных для использования в молочной, пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.011.12.0028
Title CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. HYGINOX SE / SEN
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_ES
Title Centrifugal Pump Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba Estampinox EFI es una bomba centrífuga de acero inoxidable ideal para bombear agua y otros líquidos de baja viscosidad
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_EN
Title Centrifugal Pump Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص The Estampinox EFI pump is a stainless steel centrifugal pump ideal for the transfer of water and other low viscosity liquids
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_FR
Title Pompe Centrifuge Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe Estampinox EFI est une pompe centrifuge en acier inoxydable utilisée pour les transferts d'eau et d'autres liquides à faible viscosité
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_IT
Title Pompa Centrifuga Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص La pompa Estampinox EFI è una pompa centrifuga in acciaio inox per trasferire acqua e altri liquidi di bassa viscosità
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.3_DE
Title Kreiselpumpe Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص Die Estampinox EFI ist eine Kreiselpumpe aus Edelstahl für Reinigungswasser und andere Produkte mit geringer Viskosität
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_DA
Title Centrifugalpumpe Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص EFI pumpen er en centrifugalpumpe i rustfri stål til transport af vand og andre flydende væsker. Pumpen er udviklet til anvendelse som servicepumpe i fødevare, drikkevare samt farmaceutisk og kemisk industri.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_SW
Title Centrifugalpump Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص EFI pumpen är en centrifugalpump i rostfri stål til transport av vatten och andra flytande vätskor.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.EFI.4_RU
Title Центробежный Насос Estampinox EFI
نوع الملف .pdf
ملخص Центробежный насос Estampinox EFI изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для перекачивания воды и других жидкостей
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba centrífuga en acero inoxidable Estampinox EFI ha sido diseñada para bombear agua y líquidos compatibles con el acero inoxidable AISI 316L.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص ESTAMPINOX EFI centrifugal pumps have designed for to pump water and compatible liquids with AISI 316L stainless steel.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D’ENTRETIEN POMPE ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe centrifuge en acier inoxydable Estampinox EFI a été conçue pour pomper de l'eau et des liquides compatibles avec l'acier inoxydable AISI 316L.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06IT
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE POMPA ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص La pompa centrifughe in acciaio inossidabile Estampinox EFI è stata creata per pompare acqua e liquidi compatibili con l’acciaio inossidabile AISI 316L.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06PT
Title INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO BOMBA ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص A bomba centrífuga em aço inoxidável Estampinox EFI foi concebida para bombear água e líquidos compatíveis com o aço inoxidável AISI 316L.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG PUMPE ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص Die aus Edelstahl gefertigte Kreiselpumpe Estampinox EFI ist für die Förderung von Wasser und Flüssigkeiten entwickelt worden, die mit Edelstahl AISI 316L kompatibel sind.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06HR
Title UPUTE ZA INSTALACIJU, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE PUMPA ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص Centrifugalna pumpa Estampinox EFI namijenjena je crpljenju vode i tekućina kompatibilnih s nehrđajućim čelikom AISI 316L.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.020.30.06RU
Title ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСОС ESTAMPINOX EFI
نوع الملف .pdf
ملخص Центробежный насос из нержавеющей стали Estampinox EFI разработан для перекачивания воды и жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью AISI 316L
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_ES
Title Bomba de Canal Lateral ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba Aspir es una bomba autoaspirante de canal lateral que se puede utilizar en la industria alimentaria, farmacéutica y química.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_EN
Title Side Channel Pump ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص The Aspir pump is a sanitary side-channel self-priming pump suitable for use in the food-processing, pharmaceutical and chemical industries.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_FR
Title Pompe Auto-aspirante ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe Aspir est une pompe auto-aspirante à canal latéral destinée à l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_IT
Title Pompa a Canale Laterale ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص La pompa Aspir è una pompa autoadescante a canale laterale che si può utilizzare nell'industria alimentare, farmaceutica e chimica.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_DE
Title Selbstansaugende Kreiselpumpe ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص Die Aspir Pumpe ist eine selbstansaugende Seitenkanalpumpe, die in der Lebensmittel-, der pharmazeutischen- und chemischen Industrie einsetzbar ist.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_RU
Title Вихревой Насос ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص Модель Aspir представляет собой санитарный вихревой самовсасывающий насос, предназначенный для использования в пищевой, фармацевтической и химической промышленностях.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Aspir.2_CN
Title 液环泵 ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص Aspir 系列卫生级液环泵广泛应用于食品加工过程,制药和化工等领域。
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.30.06ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO: ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص La ASPIR es una bomba autocebante de canal lateral adecuada para su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y química
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.30.06EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND, MAINTENANCE INSTRUCTIONS: ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص ASPIR is a side-channel and self-priming pump suitable for use in the food-processing, pharmaceutical and chemical industries.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.30.06FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET DE MAINTENANCE ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص L'ASPIR est une pompe auto-amorçante à canal latéral prévue pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.30.06IT
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE POMPA ASPIR
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.30.06DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG ASPIR (0) 2015/05
نوع الملف .pdf
ملخص Die ASPIR ist eine selbstansaugende Seitenkanalpumpe, die für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie bestimmt und ausgelegt ist.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.30.06RU
Title ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص Насос ASPIR это самовсасывающий насос с обводным каналом, предназначенный для использования в пищевой, фармацевтической и химической промышленностях.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.400.12.0011
Title CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. ASPIR
نوع الملف .pdf
ملخص Área de selección / Performance chart
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_ES
Title Bomba Lobular Rotativa SLR
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba SLR es una bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo y diseño sanitario para instalaciones de las industrias lácteas, alimentarias, bebidas, cosmética, farmacéutica y química fina
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_EN
Title Rotary Lobe Pump SLR
نوع الملف .pdf
ملخص The SLR pump is a positive displacement rotary lobe pump with sanitary design suitable for use in the dairy, food-processing, beverage, cosmetics, pharmaceutical and fine chemicals industries
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_FR
Title Pompe à Lobes Rotative SLR
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe SLR est une pompe rotative à lobes à déplacement positif de conception sanitaire destinée aux industries laitières, alimentaires, de la boisson, cosmétique, pharmaceutique et chimie fine
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_IT
Title Pompa Lobulare Rotativa SLR
نوع الملف .pdf
ملخص La pompa SLR è una pompa lobulare rotativa di spostamento positivo e di disegno sanitario per installazioni nell' industria lattiero-casearia, delle bevande, cosmetica, farmaceutica e chimica fine.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_DE
Title Drehkolbenpumpe SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Die SLR Pumpe ist eine volumetrische Drehkolbenpumpe in steriler Ausführung für Anwendungen in der Milch-, Lebensmittel-, Getränkeindustrie und für Prozesse der pharmazeutischen- und chemischen Industrie
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_DA
Title Loberotor Pumpe SLR
نوع الملف .pdf
ملخص SLR pumpen er en loberotor pumpe med positiv fortrængning og et sanitært design velegnet til anvendelse i mejerier, føde- og drikkevare industri samt farmaceutisk og kosmetisk industri.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_SW
Title Loberotorpump SLR
نوع الملف .pdf
ملخص SLR pumpen är en loberotorpump med positivt deplacement och har en sanitär design speciellt ämnad för mejerier, bryggerier, livsmedels-, läkemedels- och finkemisk industri
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.SLR.4_ RU
Title Кулачковый Насос SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Кулачковый насос SLR представляет собой объёмный насос санитарного исполнения
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA.SLR Chocolate.1_ES
Title Bombeo de Chocolate
نوع الملف .pdf
ملخص El bombeo de chocolate (así como sucédaneos, cremas y pastas de cacao) puede llegar a ser un proceso delicado, por lo que hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA.SLR Chocolate.1_EN
Title Chocolate Pumping
نوع الملف .pdf
ملخص Pumping chocolate (as well as compound chocolate, creams and cocoa paste) can be a delicate process. For this reason, a number of factors have to be taken into account.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA.SLR chocolat.1_FR
Title Pompage de Chocolat
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompage de chocolat (ainsi que les substituts, crèmes et pâtes de cacao) peut être un procédé délicat, aussi il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA.SLR Schocolade.1_DE
Title Chocolate Pumping
نوع الملف .pdf
ملخص Das Pumpen der Schokolade (sowie Kakaomassen, Kakaobutter usw) kann einen schwierigen Prozess werden, da einige Faktoren müssen berücksichtigt werden
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA.SLR chocolate.1_RU
Title Перекачивание Шоколада
نوع الملف .pdf
ملخص Перекачивание шоколада (а также его заменителей, кремов и какао-пасты) может быть сопряжено с определенными сложностями, ввиду чего следует учитывать ряд факторов
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00ES_RevB
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOMBA LOBULAR SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Las bombas lobulares Hyduty y Hyclean de INOXPA forman parte de nuestra extensa gama de bombas rotativas de desplazamiento positivo para líquidos viscosos.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00EN_RevB
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LOBE PUMP SLR
نوع الملف .pdf
ملخص The Hyduty and Hyclean lobe pumps by INOXPA are part of our wide range of positive displacement rotary pumps for viscous liquids.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00FR_RevB.pdf
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET DE MAINTENANCE POMPE A LOBES SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Les pompes à lobes Hyduty et Hyclean d’INOXPA font partie de notre ample gamme de pompes rotatives à déplacement positif pour les liquides visqueux.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00PO_RevB
Title INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Pompy krzywkowe Hyclean i Hyduty firmy INOXPA są częścią naszej szerokiej oferty wyporowych pomp rotacyjnych do cieczy lepkich. Oferujemy następujące modele pomp krzywkowych:
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00IT_RevB
Title ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE POMPA A LOBI SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe a lobi Hyduty e Hyclean di INOXPA fanno parte della nostra ampia gamma di pompe rotative a capsulismo per liquidi viscosi.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00DK_RevB
Title INSTALLATION, SERVICE OG VEDLIGEHOLDS INSTRUKTIONER LOBEROTOR PUMPE SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Hyduty og Hyclean loberotor pumper fra INOXPA er en del af vores brede program af positive fortrængnings loberotor pumper til viskøse produkter.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.500.30.00SW_RevB
Title INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, SERVICE OCH UNDERHÅLL LOBROTOR PUMPAR SLR
نوع الملف .pdf
ملخص Hyduty och Hyclean lobrotorpumpar är en del av vårt vidomfattande sortiment av roterande pumpar för trögflytande vätskor. Lobrotorpumpar finns i följande modeller
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 500.SLR.rar
Title 500.SLR.rar
نوع الملف .rar
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KS.1_ES
Title Bomba Helicoidal KIBER KS
نوع الملف .pdf
ملخص La KS es una bomba de tornillo helicoidal sanitaria.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KS.1_EN
Title Progressive Cavity Pump KIBER KS
نوع الملف .pdf
ملخص KS type is a sanitary progressive cavity pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KS.1_FR
Title Pompe Hélicoïdale KIBER KS
نوع الملف .pdf
ملخص Le KS est une pompe à vis hélicoïdale sanitaire.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KS.1_IT
Title Pompa Monovite Elicoidale Kiber KS
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe KS possono pompare sia prodotti a bassa viscosità, e allo stesso modo prodotti che contengono sospensioni blande.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KS.1_DE
Title Exzenterschneckenpumpe Kiber KS
نوع الملف .pdf
ملخص Bei den Pumpen KS handelt es sich um hygienegerechte Exzenterschneckenpumpen.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KS.1_RU
Title Винтовой насос KIBER KS
نوع الملف .pdf
ملخص Насос KS - это винтовой насос санитарного исполнени
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOMBA HELICOIDAL KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para las bombas KIBER KS / KST
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROGRESSIVE CAVITY PUMP KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information about the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the KIBER KS / KST pumps
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D'ENTRETIEN POMPE HÉLICOÏDALE KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Les pompes hélicoïdales kiber KS d'INOXPA, compactes et robustes, font partie de sa gamme de pompes à rotor hélicoïdal à déplacement positif qui convient aux liquides visqueux.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07IT
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE POMPA MONOVITE ELICOIDALE KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe elicoidali kiber KS di INOXPA, di creazione compatta e robusta, formano parte della nostra gamma di pompe con rotore elicoidale di spostamento positivo indicate per liquidi viscosi.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG EXZENTERSCHNECKENPUMPE KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Die Exzenterschneckenpumpen Kiber KS von INOXPA zeichnen sich durch ein kompaktes und robustes Design aus und gehören zu unserer Pumpenbaureihe der Verdrängerpumpen mit Exzenterschnecke für den Einsatz mit viskosen Flüssigkeiten.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07RU
Title ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВИНТОВОЙ НАСОС KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص В данном руководстве приведена информация о приемке, установке, функционировании, сборке, разборке и обслуживании насосов KIBER KS / KST
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KSF.1_ES
Title Bomba Helicoidal KIBER KSF
نوع الملف .pdf
ملخص La KSF es una bomba de tornillo helicoidal sanitaria.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KSF.1_EN
Title Progressive Cavity Pump KIBER KSF
نوع الملف .pdf
ملخص KSF type is a sanitary progressive cavity pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KSF.1_FR
Title Pompe Hélicoïdale KIBER KSF
نوع الملف .pdf
ملخص Le KSF est une pompe à vis hélicoïdale sanitaire.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KSF.1_IT
Title Pompa Monovite Elicoidale Kiber KSF
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe KSF possono pompare sia prodotti a bassa viscosità, e allo stesso modo prodotti che contengono sospensioni blande.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KSF.1_DE
Title Exzenterschneckenpumpe Kiber KSF
نوع الملف .pdf
ملخص Bei den Pumpen KSF handelt es sich um hygienegerechte Exzenterschneckenpumpen.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.KIBER_KSF.1_RU
Title Винтовой насос KIBER KSF
نوع الملف .pdf
ملخص Насос KSF - это винтовой насос санитарного исполнения
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06ES_revA
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOMBA HELICOIDAL KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para las bombas KIBER KSF / KSFT.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06EN_revA
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROGRESSIVE CAVITY PUMP KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information about the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the KIBER KSF / KSFT pumps.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06FR_revA
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D'ENTRETIEN POMPE HÉLICOÏDALE KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Les pompes hélicoïdales kiber KSF/KSFT d'INOXPA, compactes et robustes, font partie de notre gamme de pompes à rotor hélicoïdal à déplacement positif qui convient particulièrement aux liquides visqueux.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06IT_revA
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE POMPA MONOVITE ELICOIDALE KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe elicoidali kiber KSF/KSFT di INOXPA, di creazione compatta e robusta, formano parte della nostra gamma di pompe con rotore elicoidale di spostamento positivo indicate per liquidi viscosi
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06RU
Title ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВИНТОВОЙ НАСОС KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص В данном руководстве приведена информация о приемке, установке, функционировании, сборке, разборке и обслуживании насосов KIBER KSF / KSFT.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KST.1_ES
Title Bomba Helicoidal KIBER KST
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba KST es una bomba de tornillo helicoidal sanitaria.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KST.1_EN
Title Progressive Cavity Pump KIBER KST
نوع الملف .pdf
ملخص KST type is a sanitary progressive cavity pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KST.1_FR
Title Pompe Hélicoïdale KIBER KST
نوع الملف .pdf
ملخص Le KST est une pompe à vis hélicoïdale sanitaire.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KST.1_IT
Title Pompa Monovite Elicoidale Kiber KST
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe KST sono pompe a rotore elicoidale sanitarie.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KST.1_DE
Title Exzenterschneckenpumpe Kiber KST
نوع الملف .pdf
ملخص Bei den Pumpen KST handelt es sich um hygienegerechte Exzenterschneckenpumpen
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KST.1_RU
Title Винтовой насос KIBER KST
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOMBA HELICOIDAL KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para las bombas KIBER KS / KST
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROGRESSIVE CAVITY PUMP KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information about the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the KIBER KS / KST pumps.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D'ENTRETIEN POMPE HÉLICOÏDALE KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Les pompes hélicoïdales kiber KS d'INOXPA, compactes et robustes, font partie de sa gamme de pompes à rotor hélicoïdal à déplacement positif qui convient aux liquides visqueux.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07IT
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE POMPA MONOVITE ELICOIDALE KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe elicoidali kiber KS di INOXPA, di creazione compatta e robusta, formano parte della nostra gamma di pompe con rotore elicoidale di spostamento positivo indicate per liquidi viscosi.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG EXZENTERSCHNECKENPUMPE KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص Die Exzenterschneckenpumpen Kiber KS von INOXPA zeichnen sich durch ein kompaktes und robustes Design aus und gehören zu unserer Pumpenbaureihe der Verdrängerpumpen mit Exzenterschnecke für den Einsatz mit viskosen Flüssigkeiten
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.610.30.07RU
Title ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВИНТОВОЙ НАСОС KIBER KS / KST
نوع الملف .pdf
ملخص В данном руководстве приведена информация о приемке, установке, функционировании, сборке, разборке и обслуживании насосов KIBER KS / KST.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KSFT.1_ES
Title Bomba Helicoidal KIBER KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba KSFT es una bomba de tornillo helicoidal sanitaria.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KSFT.1_EN
Title Progressive Cavity Pump KIBER KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص KSFT type is a sanitary progressive cavity pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KSFT.1_FR
Title Pompe Hélicoïdale KIBER KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Le KSFT est une pompe à vis hélicoïdale sanitaire.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KSFT.1_IT
Title Pompa Monovite Elicoidale Kiber KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe KSFT sono pompe a rotore elicoidale sanitarie.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KSFT.1_DE
Title Exzenterschneckenpumpe Kiber KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Bei den Pumpen KSFT handelt es sich um hygienegerechte Exzenterschneckenpumpen
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.Kiber_KSFT.1_RU
Title Винтовой насос KIBER KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Насос KSFT - это винтовой насос санитарного исполнения.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06ES_revA
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOMBA HELICOIDAL KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para las bombas KIBER KSF / KSFT.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06EN_revA
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROGRESSIVE CAVITY PUMP KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information about the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the KIBER KSF / KSFT pumps.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06FR_revA
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D'ENTRETIEN POMPE HÉLICOÏDALE KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Les pompes hélicoïdales kiber KSF/KSFT d'INOXPA, compactes et robustes, font partie de notre gamme de pompes à rotor hélicoïdal à déplacement positif qui convient particulièrement aux liquides visqueux.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06IT_revA
Title ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE POMPA MONOVITE ELICOIDALE KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص Le pompe elicoidali kiber KSF/KSFT di INOXPA, di creazione compatta e robusta, formano parte della nostra gamma di pompe con rotore elicoidale di spostamento positivo indicate per liquidi viscosi
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.611.30.06RU
Title ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВИНТОВОЙ НАСОС KIBER KSF / KSFT
نوع الملف .pdf
ملخص В данном руководстве приведена информация о приемке, установке, функционировании, сборке, разборке и обслуживании насосов KIBER KSF / KSFT
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_ES.pdf
Title Bomba de Rodete Flexible RF
نوع الملف .pdf
ملخص La bomba RF es una bomba de rodete flexible. Debido a su diseño tiene la capacidad de ser reversible y autoaspirante, llegando a poder aspirar de una altura máxima de 5 metros.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_EN.pdf
Title Flexible Impeller Pump RF
نوع الملف .pdf
ملخص The RF pump is a flexible impeller pump. Due to the design, these pumps are reversible and self-priming and can suction from a maximum height of 5 meters.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_FR.pdf
Title Pompe à Impulseur Flexible RF
نوع الملف .pdf
ملخص La pompe RF est une pompe à impulseur flexible. Elle a été conçue avec un pouvoir d’aspiration qui permet d’aspirer en négatif jusqu’à 5 mètres.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_IT.pdf
Title Pompa a Girante Flessibile RF
نوع الملف .pdf
ملخص La pompa RF è una pompa a girante flessibile. Dovuto al suo disegno ha la capacità di essere autoadescante, arrivando a poter aspirare da una altezza massima di 5 metri.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_DE.pdf
Title Impellerpumpe RF
نوع الملف .pdf
ملخص Die RF Pumpe ist eine Impellerpumpe. Dieser Pumpentyp ist eine selbstansaugende Verdrängerpumpe mit einer maximalen Saughöhe von 5m.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_RU.pdf
Title Насос с Гибким Импеллером RF
نوع الملف .pdf
ملخص Насос RF представляет собой реверсивный насос с гибкой крыльчаткой. Эффект самовсасывания достигается благодаря конструкции насоса, максимальная глубина самовсасывания - 5 метров.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_DA.pdf
Title Fleksible Impellerpumper RF
نوع الملف .pdf
ملخص RF pumpen er en fleksibel impellerpumpe. Grundet dens konstruktion, er denne pumpetype reversibel og selvansugende, og kan løfte helt op til 5 meter.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_SW
Title Impellerpump - Självsugande RF
نوع الملف .pdf
ملخص En allroundpump med ett brett användningsområde. RF pumpen har en flexibel gummi-impeller vilket gör den självsugande upp till 5 m.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.RF.4_CN
Title 柔性叶轮泵 RF
نوع الملف .pdf
ملخص RF泵是柔性叶轮泵,由于这种特殊设计,该泵可以反转和自吸的功能,最大吸程达 到5米。此类型泵可用来输送低、高粘度的产品,甚至含有颗粒或气体的产品。
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00ES_revG
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO RF Sanitaria
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba RF.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00EN_RevG
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS RF Sanitary
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information about the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the RF pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00FR_revG
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET DE MAINTENANCE RF Sanitaire
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel contient de l’information concernant la reception, l’installation, l’opération, le montage, le démontage et la maintenance pour la pompe RF.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00DE_revG
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG PUMPE RF
نوع الملف .pdf
ملخص Die Impellerpumpen mit flexiblem Laufrad gehören zur Produktreihe der Rotationspumpen von INOXPA.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00PO_revG
Title INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA RF
نوع الملف .pdf
ملخص Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące odbioru, instalacji, użytkowania, montażu, demontażu oraz konserwacji pompy wirnikowej typu RF z elastycznym wirnikiem.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.650.30.00RU_revG
Title ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСОС С ГИБКИМ ИМПЕЛЛЕРОМ RF
نوع الملف .pdf
ملخص Насос RF является одним из серии насосов INOXPA с гибким импеллером.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 650.RF.rar
Title 650.RF.rar
نوع الملف .rar
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 900 rpm 50 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 1500 rpm 50 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 1200 rpm 60 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. RF
Title RF 1800 rpm 60 Hz
نوع الملف .pdf
  Download
 • E-mail

مقاطع فيديو

عرض على الانترنت لجميع مقاطع الفيديو المتاحة لمجموعة واسعة من لمنتجات إنوكسبا


View more