اتصل بنا
PROLAC HCP مضخات الطرد المركزي برولاك اتش سي بي

PROLAC HCP مضخات الطرد المركزي برولاك اتش سي بي

طلب معلومات

PROLAC HCP مضخات الطرد المركزي برولاك اتش سي بي

Due to the choice of materials and its design, centrifugal pump PROLAC HCP is appropriate for applications requiring a high level of hygiene, gentle handling of the product and resistance to chemical agents. This centrifugal pump is particularly suitable as main process pump in the dairy, beverage, pharmaceutical and cosmetic industries.

The pump is authorized to carry 3-A symbol.
Note: Consult the options of the pumps authorized to carry 3-A symbol.

طلب معلومات

PROLAC HCP مضخات الطرد المركزي برولاك اتش سي بي

التصميمو المميزات

PROLAC HCP is a range of close-coupled centrifugal pumps with hygienic design, compact and highly efficient. It is made of a cold-formed stainless steel casing, impeller, mechanical seal, pump cover, lantern and shaft, connected to the motor shaft by mechanical compression.
The motor complies with the IEC standards, it is protected with a stainless steel shroud and provided with the height adjustable hygienic designed legs.

The pump is EHEDG certified, it is especially designed for CIP/SIP without disassembly.

The pump is authorized to carry 3-A symbol.
Note: Consult the options of the pumps authorized to carry 3-A symbol.

Mechanical seal

The PROLAC HCP centrifugal pump is provided with an internal single mechanical seal. The seal is balanced and has a hygienic design. As standard, the stationary part is in carbon and the rotary part is in silicon carbide, the gaskets are in EPDM. However, when required, other material can be used.
There is also an option of assembly of a double mechanical seal made of two identical seals. It helps to upgrade a pump with single seal to double seal and simplifies the mangement of necessary spare parts as the seal is the same.

مواد

Parts in contact with the product Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Other steel parts Stainless steel AISI 304 (1.4301)
Gaskets in contact with the product EPDM

Mechanical seal:
Rotary part Silicon carbide (SiC)
Stationary part Carbon (C)
Gaskets EPDM

اختيارات

Pump casing with drain port.
Pump casing with heating chamber.
Different types of connections.
Mechanical seal: SiC/SiC or TuC/SiC.
Double mechanical seal.
Gaskets: FPM or FFKM.
Motor with other voltages, frequencies, mechanical protections, efficiencies.
Trolley and/or control panel.
ATEX certification.

Options of the pumps authorized to carry 3-A symbol

Connections: CLAMP-OD, CLAMP-DIN, DIN11864.
Sealing: single mechanical seal.
Mechanical seal materials: C/SiC and SiC/SiC.
O-rings EPDM and FPM.
Drain: vertical Clamp-OD.

الوثائق

مبادئ التشغيل
مواد and اختيارات

Parts in contact with the product Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Other steel parts Stainless steel AISI 304 (1.4301)
Gaskets in contact with the product EPDM

Mechanical seal:
Rotary part Silicon carbide (SiC)
Stationary part Carbon (C)
Gaskets EPDM

Pump casing with drain port.
Pump casing with heating chamber.
Different types of connections.
Mechanical seal: SiC/SiC or TuC/SiC.
Double mechanical seal.
Gaskets: FPM or FFKM.
Motor with other voltages, frequencies, mechanical protections, efficiencies.
Trolley and/or control panel.
ATEX certification.

Options of the pumps authorized to carry 3-A symbol

Connections: CLAMP-OD, CLAMP-DIN, DIN11864.
Sealing: single mechanical seal.
Mechanical seal materials: C/SiC and SiC/SiC.
O-rings EPDM and FPM.
Drain: vertical Clamp-OD.

الوثائق
وثيقة رقم FT.HCP.2_ES
Title Bomba Centrífuga Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Por su selección de materiales y diseño la PROLAC HCP, certificada EHEDG, es adecuada en aplicaciones donde se requiera un alto nivel de higiene, un trato delicado del producto y resistencia química.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_EN
Title Centrifugal Pump Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Due to the choice of materials and its design, PROLAC HCP is appropriate for applications requiring a high level of hygiene, gentle handling of the product and resistance to chemical agents.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_FR
Title Pompe Centrifuge Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Par sa conception et ces choix de matériaux, la pompe PROLAC HCP est particulièrement adaptée au transfert des fluides qui requièrent un haut niveau d'hygiène
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_IT
Title Pompa Centrifuga Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Per la selezione dei materiali e il disegno la PROLAC HCP è adeguata per applicazioni dove si richieda un alto livello di igiene, un trattamento delicato del prodotto e una resistenza chimica.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_DE
Title Kreiselpumpe Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Aufgrund der verwendeten Materialen und des speziellen Designs eignet sich die PROLAC HCP für Anwendungsbereiche, bei denen ein hoher Grad an Hygiene, eine schonende Produktbehandlung sowie chemische Beständigkeit gefordert sind
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_DA
Title Centrifugalpumpe Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص På grund af valget af materialer og konstruktion, er PROLAC HCP velegnet til anvendelser, der kræver en høj grad af hygiejne, skånsom håndtering af produktet og høj virkningsgrad
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_SW
Title Centrifugalpump Prolac HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Angående valet av material och pumpens design, så är PROLAC HCP utmärkt för applikationer som kräver en hög grad av hygien, varsam behandling av produkten och har motstånd mot kemiska reaktioner
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FT.HCP.2_RU
Title Центробежный Насос PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Принимая в внимание конструкцию и материалы исполнения, центробежный насос PROLAC HCP является оптимальным насосом для процессов, требующих высокого уровня гигиены, деликатного обращения с продуктами и стойкости к химическим реагентам.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_ES
Title Prolac HCP-WFI: Bombas centrífugas para aplicaciones farmacéuticas
نوع الملف .pdf
ملخص Tomando como base las bombas centrífugas HCP se ha creado la opción HCP-WFI, que añade a la Prolac HCP las opciones más utilizadas en las aplicaciones farmacéuticas.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_EN
Title Prolac HCP-WFI: Centrifugal pumps for pharmaceutical applications
نوع الملف .pdf
ملخص Using the HCP centrifugal pumps as a base, we have designed the HCP-WFI model, which adds the most popular options in pharmaceutical applications to the Prolac HCP pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_FR
Title Prolac HCP-WFI: Pompes centrifuges pour applications pharmaceutiques
نوع الملف .pdf
ملخص La version HCP-WFI a été créée à partirdes pompes centrifuges HCP et apporte à la Prolac HCP-WFI, les options les plus demandées dans les applications pharmaceutiques.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_IT
Title Prolac HCP-WFI: Pompe centrifughe per applicazioni farmaceutiche
نوع الملف .pdf
ملخص Partendo dalla base delle pompe centrifughe sanitarie Prolac HCP, è stata creata la variante HCP-WFI, che aggiunge alla pompa centrifuga Prolac HCP le opzioni più utilizzate nelle applicazioni farmaceutiche.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم FA HCP WFI.1_RU
Title Prolac HCP-WFI: Центробежные насосы для фармацевтического применения
نوع الملف .pdf
ملخص На основе центробежных насосов HCP разработана версия HCP-WFI c опциями, наиболее часто использующимися в фармацевтическом производстве.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01ES
Title INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01EN
Title INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص This manual contains information regarding the reception, installation, operation, assembly, disassembly and maintenance of the PROLAC HCP pump.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01FR
Title INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, DE SERVICE ET D’ENTRETIEN PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Ce manuel contient des informations sur la réception, l'installation, l'utilisation, le montage, le démontage et l'entretien de la pompe PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01IT
Title ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Il presente manuale contiene informazioni sul ricevimento, l'installazione, il funzionamento, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione della pompa PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01PT
Title INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO PROLAC HCP INOXPA,
نوع الملف .pdf
ملخص A PROLAC HCP é uma bomba centrífuga monobloco de conceção higiénica adequada para ser usada na indústria láctea, de bebidas e alimentar em geral.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01DE
Title INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über Empfang, Installation, Betrieb, Zusammenbau, Zerlegung und Wartung der Pumpe PROLAC HCP.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.30.01RU
Title Паспорт / инструкция по эксплуатации Насос центробежный PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص PROLAC HCP – это семейство центробежных насосов с гигиеническим дизайном, подходящих для использования в производстве молочных продуктов, напитков и прочих областях пищевой промышленности.
  Download
 • E-mail
وثيقة رقم 01.030.12.0051
Title CURVAS CARACTERÍSTICAS. PERFORMANCE CURVES. PROLAC HCP
نوع الملف .pdf
ملخص Área de selección / Performance chart
  Download
 • E-mail